All for Joomla All for Webmasters

Mehmet Emin Barın

Hat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendi’nin oğlu Emin Barın, 2 Haziran 1913’te Bolu’da doğdu. Yedi yaşındayken babasından hat dersleri almaya başladı. 1932’de İstanbul Muallim Mektebini, 1936’da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’nün Resim-İş Bölümü’nü bitirdi.

Zamanın üstadları Reisü’l-Hattatîn Kamil Akdik’ten yazı, Necmettin Okyay’dan ise klasik Türk cilt yapım sanatını öğrendi. Çalışmalarını genelde klasik celî dîvanî ve kûfi ile bunların çağdaş yorumları ve serbest kreasyonları üzerine yoğunlaştırdı. Hat icazetini de İsmail Hakkı Altunbezer’den aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan burslu eğitim sınavını kazanarak hat ve cilt sahasında ihtisas yapmak için Almanya’ya gönderildi. Almanya’da iken hazırladığı Olimpiyat Kitabı ile Hamburg Kitap Sergisi’nde birincilik ödülü kazandı. 1939’da Leipzig’deki Kitapçılık ve Sanat Akademisi’ne girerek kitap ciltçiliği dersleri aldı. Alman Tayyarecileri Birliği’nin Göring’e verdiği beratın yazı ve cilt işlerini Emin Barın yaptı.

1943’te Türkiye’ye dönerek İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde hat ve cilt sergisi açtı. Dekoratif Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi olarak vazife alan Emin Barın, 1958’de Fatih Divanı kitap cildiyle milletlerarası Brüksel sergisinde birincilik ödülü kazandı. 1969’da gittiği Lizbon’da su baskınında zarar gören bazı Türk-İslam eserlerinin restorasyonunda çalıştı. 1977’de Dublin Sanat Akademisinde, 1983’te Paris’te UNESCO genel merkezinde, 1985’te Münster’de hat sergisi, 1986’da İslam Kültür Merkezi’nde ikinci defa cilt sergisi açtı. 1983’te emekliye ayrılan Emin Barın 1984’te “Ya Rahim” adlı eseriyle Türkiye İş Bankası Süsleme Büyük Ödülü’nü kazandı. Özellikle kufi ve celi divani yazılarında yeni yorumlarla güzel eserler verdi.

Serbest anlayışa dayanarak yaptığı çalışmalarla da dikkati çekti. İslamabad Kültür Merkezi’nin yazıları, Anıtkabir’deki yazıları, Yunus Emre’nin mezar yazıları ve Ankara’daki Kocatepe Camii’nin konferans salonundaki yazılar onun önemli eserlerindendir.

1987 yılında vefat eden Emin Barın’ın 200’ü aşkın eseri vardır. Birçok devlet başkanına, üniversitelere, çeşitli kuruluşlara takdirnameler, beratlar ve diplomalar yazdı. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları arasında Prof. Önder Küçükerman tarafından kaleme alınan, “Bir Yazı Sevdalısı: EMİN BARIN” isimli kitap 2002 yılında yayımlanmıştır.